ฝันเห็นนาก

ฝันเห็นนากสัตว์สี่เท้าที่เที่ยวหาปลากินในน้ำหรือ แมวน้ำ ทายว่าจะได้รับข่าวสารจากญาติที่อยู่ห่างไกลหรือ ญาติที่หายไปจะกลับคืนมา


เลขเสี่ยงโชค         76          79          276          379          375