ฝันเห็นนกแก้ว

ฝันเห็นนกแก้ว ทายว่า  ความลับของตนเองจะถูกเปิดเผย  หรือถูกนินทากล่าวร้าย