ฝันเห็นบาทหลวง

ฝันเห็นบาตรหลวงหรือนักบวช  ทายว่า  สิ่งที่คิดไว้หรือกำลังคิดจะทำควรระงับยับยั้งเสียมิฉะนั้นจะไม่เป็นผลดีแก่ตัวผู้ฝันและครอบครัว


เลขเสี่ยงโชค         ยังไม่ควรเสี่ยงโชค