ฝันเห็นนกยูง

ฝันเห็นนกยูง ทายว่า สตรีผู้ฝันจะได้พบเนื้อคู่สูงศักดิ์หรือ ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้รับยศเพราะสามีหรือหน้าที่การงาน
ถ้าเป็นชายฝัน ทายว่า จะได้ทั้งภริยาและคนใช้ที่จงรักภักดี มีความสุข