ฝันเห็นบุคคล

ฝันเห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะเป็นผู้ที่เรารู้จักคุ้นเคยหรือไม่รู้จักก็ตามแต่ ฝันนี้จะดีหรือร้ายต้องขึ้นอยู่กับนิสัยและบุคลิกของผู้ที่เราฝันถึงนั้นด้วย กล่าวคือ

  • ถ้าเราฝันถึงบุคคลที่มีนิสัยเป็นคนเจ้าสำราญรื่นเริงอยู่เสมอ ทายว่า เป็นฝันดีจะได้รับความสุขและโชคลาภ 
  • ถ้าฝันถึงบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือยศถาบรรดาศักดิ์  ทายว่า  ผู้ฝันจะได้โชคลาภในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชื่อเสียง 
  • ถ้าฝันถึงบุคคลที่มีชื่อไปในทางร้ายเกเรหรือ มีนิสัยชั่ว  ทายว่า จะได้รับเคราะห์เป็นความบาดหมางทะเลาะวิวาท

เลขเสี่ยงโชค           81          19          218          219          289