ฝันเห็นรูปภาพ

ฝันเห็นรูปภาพถ่ายของญาติมิตร หรือภาพเขียนต่างๆ ทายว่า จะมีการเดินทางไกล ไม่ดีและไม่ร้ายนัก
เลขเสี่ยงโชค         46         47         144         146         147