ฝันว่าพนมมือ

ฝันว่า ได้พนมมือขึ้นสวดมนต์หรือพนมมือเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทายว่า  จะกมดเคราะห์ ที่เจ็บป่วยจะหายคลายกังวล

เลขเสี่ยงโชค         01         05         101         105         115