คราด

ฝันเห็นคราด จอบ เสียม เครื่องมือทำสวนหรือฝันว่าได้จับต้อง ทายว่า จะได้รับความสำเร็จจากหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ การค้าขายจะทำให้ขยายกิจการออกไปได้กว้างขวาง

เลขเสี่ยงโชค 47 46 49 479 679 709