ฝันเห็นยศศักดิ์

ฝันว่าตัวเราได้ยศศักดิ์เป็นเจ้าใหญ่นายโต ทายว่า ท่านจะต้องประสบกับกิจการงานที่ลำบากยุ่งยาก เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องหนักใจ หนักสมอง
เลขเสี่ยงโชค         ยังไม่ควรเสี่งโชค