เครือญาติ

ฝันเห็นเครือญาติหรือพี่น้องที่จากกันไปไกล ความฝันนี้จะบอกเหตุการทั้งดีและร้ายเกี่ยวกับเครือญาติ หรือลาภลอย พอสมควร

เลขเสี่ยงโชค 05 09 309 309 303 609