คดข้าว

ฝันว่าคดข้าวกินเอง ทายว่า ท่านจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือ หรือห่างจากญาติพี่น้อง พร้อมด้วยคนที่อยากพบกำลังจะเดินทางมาหาท่านในเร็ววันนนี้  

ไม่ควรเสี่ยงโชค