ฝันเห็นรากไม้

ฝันว่าได้ขุดตอถอนรากไม้ หรือขุดรากไม้ขึ้นมาจากหลุมดิน ทายว่า การที่คิดไว้หรือทำไว้จะเป็นผลสำเร็จ การงานในหน้าที่จะได้เลื่อนขั้น
เลขเสี่ยงโชค         11         17         711         710         761