ฝันเห็นนกนางนวล

ผู้ชายที่ฝันถึงนกนางนวล ทายว่า จะได้ภริยาที่มีคุณสมบัติถ้าเป็นชายมครอบครัวแล้ว จะได้บุตรหญิงน่ารัก
ถ้าเป็นหญิงฝัน ทายว่า จะได้สามีที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน