ขาย

ฝันว่าขายของ หรือ เดินเร่ขายของ ทายว่า จะทำให้ท่านพบความโชคดี ได้รับการช่วยเหลือจากญาติมิตรผู้ใหญ่ การงานจะสำเร็จลุล่วงไปโดยได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี

เลขเสี่ยงโชค 23 25 27 235 237