ฝันว่าเรือล่ม

ฝันว่าได้นั่งเรือแล้วเรือล่ม ทายว่า การที่คิดไว้จะล้มเหลวหรือผิดหวัง