ฝันว่าเจ็บป่วย

ฝันว่าเจ็บป่วยหรือได้รับความเจ็บป่วยมาจากผู้อื่น ทายว่า จะได้รับความยุ่งยากทางใจ หรือจะได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนฝูงหรือญาติพีน้อง