ขนม

ฝันเห็นขนม ฝันเห็นหรือได้กินขนมต่างๆ ทายว่า จะเสียของมีค่าหรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือมิฉะนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนัก

ไม่ควรเสี่ยงโชค