ฝันห็นดิน

ฝันว่าได้กินก้อนดิน หรือจับก้อนดิน ทายว่าจะได้ลาภทางการเงิน จากมิตรสหายหรือคนใกล้ชิด


เลขเสี่ยงโชค    56        66        96         669       650       690