ฝันเห็นช้อน

ฝันว่าได้กินช้อนเงินหรือช้อนทองทายว่า ท่านจะได้พบกับความสุขเกษมในครอบครัวของท่าน โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียน
เลขเสี่ยงโชค     15     16     156     251ฝันเห็นช้อนกระเบี้ยง หรือช้อนที่สกปรก ทายว่า ท่านจะมีปากเสียงกับครอบครัว คนอาศัย
เลขเสี่ยงโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค