ฝันว่าแทง

ฝันว่าแทงตัวเอง ทายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้าเป็นพ่อค้าจะได้เปลี่ยนแนวการค้าใหม่ดีขึ้นกว่าเดิม
แต่ถ้าฝันว่าแทงสัตว์หรือแทงกบถึงเลือดออกหรือถึงตาย ทายว่า จะได้รับความร้อนใจ
ดูเพิ่มเติมที่ อักษร ฆ ฆ่าสัตว์


เลขเสี่ยงโชค 49 48 39 493 483 489