ขึ้นบันใด

ฝันว่าเดินขึ้นบันได หรือ ไต่ขึ้นที่สูง ทายว่า การงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไปในทางดี แต่จะมีศัตรูคิดร้ายหรือคอยขัดขวาง ทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่ง

เลขเสี่ยงโชค 99 19 90 919 944 904