ฝันเห็นปาก

ฝันว่าปากของตนเองเปื่อยเน่าเป็นแผล ทายว่า จะเสียของรักหรือข้าวของเงินทองภายในบ้าน