แคร่หาม

ฝันเห็นคนนั่งแคร่หามหรือคานหาม หรือตนเองได้นั่งแคร่หามไปในขบวนแห่ ทายว่า จะได้รับเราะห์หนักถึงข้าวของหรือ ญาติมิตรผู้ใหญ่ถ้าเป็นความจะแพ้คดีย่อยยับ