ฝันเห็นน้ำหวาน

ฝันว่าได้ดื่มน้ำหวานต่างๆ ทายว่า ท่านจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีผู้จงรักซื่อตรงต่อท่านในครอบครัวของท่าน


เลขเสี่ยงโชค     ยังไม่มีโชคในการเสี่ยง