ฝันเห็นโต๊ะเตียง

ฝันเห็นโต๊ะหรือเตียง หรือเก้าอี้นั่ง ทายว่า จะได้รับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทางการงานหรือทางครอบครัว จะมีการแตกร้าวระหองระแหงไปชั่วระยะหนึ่ง