ฝันเห็นแตร

ฝันเห็นแตรหรือ ได้เป่าแตร ทายว่า จะได้รับเคราะห์เพราะปากของตนเองหรือ ได้รับการเจ็บป่วย