ฝันเห็นไตรจักร

ฝันเห็นไตรจักร ทายว่า ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตรชายหรือ ได้ลาภเป็นของมีค่าเป็นสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า

เลขเสี่ยงโชค          88         80         84          844          348          808         188