ฝันเห็นงวงช้าง

ฝันว่าถูกงวงช้างรัดตัว ทายว่า หากเป็นผู้หญิงฝัน จะได้สมรสกับผู้ชายสูงอายุ ซึ่งมีฐานะดี และเป็นพ่อหม้าย
แต่หากฝันว่าถูกรัดด้วยงวงช้าง จับตัวของเราฟาดไปฟาดมาจนได้รับบาดเจ็บ ทายว่า ท่านจงระวังตัวจะถูกการล่อลวงจากผู้สูงอายุหรือการใส่ร้าย

ไม่ควรเสี่ยงโชค