กางร่ม

ฝันว่าได้กางฉัตร หรือ กางร่ม ทายว่า ท่านจะได้พบผู้อุปถัมภ์ และที่พึ่งหรือ ได้เป็นใหญ่เป็นโตและท่านจึงจะได้ลาภ

เลขเสี่ยงโชค  51 71 151 171