ฝันว่าเดิน

ฝันว่าเดินขึ้นบนเนินหรือบันได ทายว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัย จากที่เลวไปดี
เลขเสี่ยงโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค

ฝันว่าเดินเล่นในที่กว้างใหญ่ ทายว่า ท่านจะพบกับลาภลอย โดยไม่รู้สึกตัวในระยะเวลาเร็ววันนี้
เลขเสี่ยงโชค        29       39        241        293

ฝันว่าเดินขึ้นบนฟ้าหรือเดินได้ในน้ำ ทายว่า ท่านจะพบความสำเร็จทุกประการ
เลขเสี่ยงโชค        29         39         129         239ความฝันที่อาจเกี่ยวข้อง

ฝันว่าเดินทาง