ฝันว่านุ่งผ้า

ฝันว่าได้นุ่งห่มอาภรณ์ หรือเครื่องตกแต่งเป็นสีขาวล้วน ทายว่า จะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัย


เลขเสี่ยงโชค         81         82         84         818         882         884