ฝันเห็นตาชั่ง

ฝันเห็นตาชั่งน้ำหนัก หรือเครื่องชั่งน้ำหนัก ทายว่า จะเดือดร้อนใจในทางถ้อยคดีหรือ ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ถึงกับรุนแรงนักความฝันที่อาจเกี่ยวข้อง

ฝันเห็นคนตาย         ฝันเห็นงานศพ          ฝันว่าตาย          ฝันว่าถูกฆ่า         ฝันเห็นศพ