ฝันเห็นช้องผม

ฝันเห็นช้องผม หรือวิกผลปลอม หรือได้สวมวิก หรือช้องบนศรีษะ ทายว่า จะได้รับเคราะห์จาการกู้หนี้ยืมสิน หรือเป็นนายหน้านายประกัน หรือถูกฉ้อโกง