ฝันว่าบวงสรวง

ฝันว่าได้บวงสรวงเทพยดาหรือบนบานศาลกล่าวเทพเจ้าต่างๆ ทายว่า ที่ป่วยจะหายที่เป็นความจะชนะ ถ้าเป็นการค้าจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นดีกว่าเดิม


เลขเสี่ยงโชค          95          96          98          295          296          598