ฝันเห็นระนาด

ฝันเห็นระนาด หรือเครื่องปี่พาทย์ตะโพน หรือวงระนาดกำลังบรรเลงเพลง ทายว่า ท่านหรือคนใกล้ชิดจะต้องประสบเคราะห์ หรือคนภายในบ้านจะต้องพลัดพรากจากกันไป

เลขเสี่ยงโชค         ยังไม่ควรเสี่ยง