สูตรเลขวิ่งประจำวัน

Daily Luck Number2

สูตรเลขวิ้งประจำวันจะคำนวนจากทั้ง 7วันในรอบสัปดาห์ที่เป็นวันออกสลาก ซึ่งอาจตรงกับวันที่ 1-16 หรือ 31 ของเดือนธันวาคม ให้ยึดตามกำลังวันหรืออิทธิพลของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์เป็นหลักสำคัญดังนี้

อิทธิพลเลขกำลังวัน

ถ้าสลากออกวันงวดนั้นจะมีเลขวิ้ง
วันอาทิตย์1    8    4
วันจันทร์9    3    7
วันอังคาร3    0    5
วันพุธ2    8    4
วันพฤหัสบดี1    4    7
วันศุกร์6    3    5
วันเสาร์1    5    8

สูตรนี้ต้องเอากำลังหรืออิทธิพลของวันทั้ง 7 ในสัปดาห์นี้ แต่ยังมีอีกสูตรเป็นสูตรที่ต้องดูจากกำลังวันเหมือนกัน แต่ต้องใช้วันที่ออกสลากในการคำนวนด้วย คือ ต้องดูทั้งวันที่ออกว่าออกวันที่ 1 หรือ 16 และตรงกับวันไหนของสัปดาห์ สูตรเลขเด่นประจำวัน